Loading...

Bc. Eva Koktová

vzdělání:

2001 – 2004 – 3.lékařská fakulta UK – obor fyzioterapie, bakalářské studium

absolvované kurzy:

Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Kolář)

Forma, funkce, facilitace (Maryška, Holubcová)

Dýchání v kontextu centrované postury (Švejcar)

opakovaně klinické semináře Respirační fyzioterapie (Smolíková)

Pohyb a Stabilita (Hermach, Maryška)

opakovaně klinické semináře s Clarou Marií Helenou Lewitovou

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy (Pallová)

Ergonomie v praxi fyziterapeuta (Skýpala)